Tin Hau Temple Fung Chi Tsuen


Tin Hau Temple Fung Chi Tsuen
Location And Contact
Wang Tat Rd, Fung Chi Tsuen, Ping Shan, Yuen Long, Hong Kong.
Opening Hours
Monday 8:00 - 17:00
Tuesday 8:00 - 17:00
Wednesday 8:00 - 17:00
Thursday 8:00 - 17:00
Friday 8:00 - 17:00
Saturday 8:00 - 17:00
Sunday 8:00 - 17:00
To Get There
76K , 268B , 268C , 269D , 276P , B1 , E34 , E34P , N30 , N30S , N269
Long Ping